Kalite Standardı
Hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı ve
değerlendirilmelidir.
Değerlendirme
•Hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine
yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
•Hastalar; internetten, telefondan, yazılı olarak posta yoluyla
ya da direk başvuru yaparak görüş, öneri ve şikayetlerine ilişkin
bildirim yapabilmelidirler.
•Birimlere yapılan geri bildirimler koordinasyon merkezine
iletilmelidir.
•Hasta ve hasta yakınları; kendilerine sunulan hizmetler, hizmet
süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ya da personel ile ilgili görüş,
öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri konusunda bilgilendirilmiş
olmalıdırlar.
•Hasta ve hasta yakınları; görüş, öneri ve şikayetlerini ne
şekilde ve hangi araçları kullanarak yapabilecekleri hakkında
bilgilendirilmelidir.
•Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirilmelidir.
•Değerlendirmelerde kalite yönetim direktörü ve yönetimden en
az bir kişi yer almalıdır.
•Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
•Geri bildirimler kapsamında öncelikli olarak ele alınması gereken
hususlar belirlenmeli ve gerekli çalışmalar en kısa zamanda
başlatılmalıdır.
•Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile
paylaşılmalıdır.
•Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli
olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin
nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.
•Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde
geri bildirimde bulunulmalıdır.
Kalite Standardı
Hasta ve hasta yakını, bakım süreçleri hususunda
bilgilendirilmelidir.
Değerlendirme
•Hastalarda bilgilendirmenin nasıl yapılacağı ve bilgilendirmeye
ilişkin kurallar belirlenmelidir.
Hasta, asgari aşağıdaki konularda bilgilendirilmelidir:
•Evde bakım hizmetlerinin kapsamı
•Hastanın genel durumu
•Tedavi süreci
•Bakım uygulamalarının seyri
•Yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale
•Hastanın bilgilendirilmesi sırasında hasta mahremiyeti
sağlanmalıdır.
•Hastanın güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen olayların
meydana gelmesi durumunda, hasta veya hasta yakınının nasıl
bilgilendirileceği tanımlanmalıdır.
Kalite Standardı
Hastanın/kişinin mahremiyeti sağlanmalıdır.
Değerlendirme
•Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği
mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır.
•Rehberlik;
•Batı ve doğu toplumlarının, çeşitli dinsel grupların, modern ve
geleneksel toplumların mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve
beklentileri arasında farklılıklar bulunabilir. Kendisiyle ilgilenen sağlık
çalışanına yönelik tercihini söz konusu kültürel özellikler doğrultusunda
belirleme, adını açıklamama ya da saklama, yalnız kalma ve tedbirli
olma bunlardan bazılarıdır. Ayrıca toplumda göz önünde bulunan
bir hastanın, kişisel ve tıbbi bilgilerinin gizliliği konusunda, özellikle
hassasiyet gösterilmesi yönünde talebi olabilir.

Kaliteli ve Güvenilir Hizmet İçin Hemen Arayın