Hasta Bakıcı Görev Ve Sorumlulukları​

•Hasta bakıcı ve temizlik personeli vardiyalı olarak 7/24 kesintisiz çalışır. ​
•Serviste yatan hastaların hijyenik bakım, mobilizasyon vb. ihtiyaçlarını yerine getirmek.​
​•Serviste yatan hastaları talimatlar doğrultusunda laboratuvar, röntgen, konsültasyon vb. yerlerine götürüp getirmek.​
•Serviste kullanılan fakat doğrudan hasta üzerine ücretlendirilemeyen tıbbi sarf malzemeleri hastane ambarından

•Sorumlu hemşire nezaretinde teslim alarak servise taşımak ve servis ara deposuna düzenli bir şekilde yerleştirmek.​
•Servisteki kirli çamaşırları sayarak serviste çamaşırhane personeline imza karşılığında teslim etmek ve çamaşırhaneden gelen temiz çamaşırları imza karşılığında teslim alarak servis sorumlu hemşiresi nezaretinde depoya yerleştirmek.​
​•Gün içerisinde tetkik için hastalardan alınan kan, idrar, gaita ve doku örneklerini laboratuvarlara iletmek.​
•​Sterilizasyon işlemine tabi tutulacak malzemeleri imza karşılığı ilgili birime teslim etmek ve steril olmuş malzemeleri teslim alarak servis sorumlu hemşiresine teslim etmek.​
•​Vardiya sonu görev teslim işlemlerini kurallara uygun olarak zamanında yapmak.​
•Görevi ile ilgili tüm işlemleri hijyen kurallara uygun olarak yapmak.​
​•Gerektiğinde servis faaliyetleri ile ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarına ve bilgilendirme toplantılarına katılmak​
•Hekim tarafından hastaya verilmesine karar verilen ilaçları eczaneden Sorumlu Hemşire nezaretinde taşıyarak servis deposuna yerleştirmek.​
•​Hastanesinde ameliyat olacak hastaların transferini yapmak.​
•Oksijen flovmetrelerinin temizliğini ve distile suyunun yeterliliğini her vardiyada kontrol etmek. ​
•Hastaların yatak takımlarını temiz ve düzenli olacak şekilde hazırlamak, gerektiğinde değişimini yapmak.​
•Servisteki tüm tıbbi cihaz ve aletlerin günlük ya da kullanım sonrası temizliğinden ve düzeninden sorumlu olmak.​
•Servisteki müdahale odası ve tedavi odasındaki malzemeleri (pamuk,, alkol, enjektör, spanç, serum vs.)günlük olarak takip etmek ve eksiklerin yerine konmasını sağlamak.​
•Ex olan hastaların hazırlanmasında hemşireye yardım etmek, Exi morga götürmek ve Ex ile ilgili evrakları ilgili birimlere teslim etmek.​
•​Hareket güçlülüğü olan hastaların mobilizasyonun da hemşire gözetiminde hastaya yardımcı olmak.​
•Hemşirenin sorumluluğu altında boşaltım ihtiyacı olan hastaya gerekli malzemeyi sağlamak ve sonrasında (hastanın gereksinimi doğrultusunda) temizliğini yapmak.​
•Taburcu edilecek veya başka servise nakledilecek hastaların hazırlığında hemşireye yardım etmek ve naklini yapmak.​
•Sorumlu olduğu kişi tarafından görev konusu ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek.​

HASTA BAKICI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYIN

zirve danışmanlık