AMAÇ
Evde bakım hizmet biriminden hizmet alan tüm hastaların, hasta
bakım sürecinin her aşamasında hasta güvenliğini ve memnuniyetini
sağlayacak şekilde ve bilimsel kurallar çerçevesinde aynı standartta
bakım hizmeti almalarını sağlamaktır.
Standart
•Hasta/Hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında etkili iletişim
sağlanmalıdır.
•Hastaya hizmet verecek olan birim çalışanları hasta/hasta yakınına
kendini tanıtmalıdır.
•Hasta/hasta yakınıyla yapılan görüşmelerde olumlu bir iletişim
ortamı (uygun ses tonu, uygun beden dili, sözcüklerin seçimi, mesleki
terimlerden uzak, anlaşılır bir dil kullanımı gibi) oluşturulmalıdır.
•Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanmalıdır.
•Hasta ve hasta yakınlarına bakımın sürekliliğini sağlamaya yönelik
bilgi verilmeli, bilgi içeriği hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir.
Hastalar düşme riski açısından değerlendirilmeli ve düşmelerin
önlenmesine yönelik gerekli uygulamalar yapılmalıdır.
•Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara yönelik
düzenleme bulunmalıdır.
•Acil müdahale gerektirebilecek hastalar için acil müdahale seti
bulundurulmalıdır.
•İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
•Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik
edilmelidir.
•Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçlerine
yönelik kurallar belirlenmelidir.

HASTA BAKIM DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYIN